Alt du behøver at vide om betalingsanmærkninger

Hvad skal der til for at få en anmærkning? Og hvordan slipper man af med den? Få svarene på de mest almindelige spørgsmål om betalingsanmærkninger.

Hvad er en betalingsanmærkning?

En betalingsanmærkning er en registrering hos et kreditoplysningsbureau om, at en person eller virksomhed ikke har betalt en forfalden faktura, på trods af indsatser for at inddrive pengene.

Det er typisk advokater og inkassobureauer der indberetter til kreditoplysningsbureauerne, som eksempelvis RKI eller Debitor Registret.

Kvinde står med en telefon i hånden og kigger undrende på en tablet.
En betalingsanmærkning kan påvirke din kreditværdighed og dine muligheder for at optage lån.

Hvornår får jeg en betalingsanmærkning?

Som udgangspunkt kan du blive registreret som dårlig betaler hos et kreditoplysningsbureau - og få en betalingsanmærkning - hvis du ikke har betalt din regning og ikke har reageret på de efterfølgende rykkere.

Før du kan blive registreret som dårlig betaler, er der nogle kriterier der skal være opfyldt:

  • Du skal have modtaget 3 skriftlige rykkere, hvor den tredje rykker skal advare om indberetning til et kreditbureau, hvis gælden ikke betales.
  • Skylder du penge til det offentlige, skal beløbet være over 7.500 kr., før du kan blive indberettet som dårlig betaler.
  • Finansielle virksomheder (for eksempel din bank eller forsikringsselskab) må først registrere dig, når sagen har været behandlet i retten. Derudover skal det skyldige beløb være over 1.000 kr.
  • For private virksomheder skal beløbet være over 200 kr. og der må ikke være strid om gælden, dvs. der ikke må være uenighed i at pengene skyldes.
  • Unge under 18 år må ikke registreres.

Får jeg besked om, at jeg får en betalingsanmærkning?

Er du blevet registreret i et kreditoplysningsbureau, modtager en skrivelse med oplysninger herom.

Du kan sagtens være registreret med flere forskellige gældsforhold, og du modtager besked for hver ny registrering.

Hvilke konsekvenser har betalingsanmærkningen?

En betalingsanmærkning kan påvirke din kreditscore og dine muligheder for at optage lån. Kreditscoren afspejler din betalingsevne og baserer sig blandt andet på din betalingshistorik, indtægt, formue og gæld.

Hvis du har en betalingsanmærkning er det ofte svært at få godkendt en ansøgning om lån eller kredit, og det kan betyde, at du får afslag. Det er ganske mange situationer, hvor du kan blive kreditvurderet, for eksempel hvis du skal:

  • Søge om boliglån eller andre banklån
  • Leje en lejlighed
  • Starte et mobilabonnement
  • Købe på afbetaling
  • Tegne forsikring

Herudover foretager nogle arbejdsgivere en kontrol for betalingsanmærkninger ved ansættelse af nye medarbejdere. Da kan en betalingsanmærkning være en hindring for, om du får jobbet. I de tilfælde bør du være åben om, at du har en betalingsanmærkning.

To mænd står og kigger på dokumenter sammen.
Hvis du har en betalingsanmærkning er det ofte svært at få godkendt en ansøgning om lån eller kredit. Betalingsanmærkningen bliver slettet, hvis du betaler hele beløbet.

Hvordan sletter jeg betalingsanmærkningen?

Betalingsanmærkningen bliver slettet når sagen er ældre end fem år gammel, eller hvis du betaler det skyldige beløb. Det er vigtigt at hele gælden bliver betalt, det vil sige også alle tillægsomkostninger som renter og pålagte gebyrer.

Når gælden er betalt vil kreditoplysningsbureauet få besked af kreditor eller inkassobureauet, og derefter slette anmærkningen.

Hvor længe bliver en betalingsanmærkning stående?

En betalingsanmærkning må max. være registreret i fem år, men hvis du betaler hele beløbet, bliver anmærkningen slettet.

Vær opmærksom på, at gælden stadig består, selvom registreringen bliver forældet og slettet efter de fem år.

Hvordan tjekker jeg, om jeg har en betalingsanmærkning?

Du kan selv tjekke om du har en betalingsanmærkning hos kreditoplysningsbureauerne. Er der registreret en betalingsanmærkning dér, som du allerede har betalt, skal du kontakte kreditor eller inkassobureauet, som har behandlet din sag.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale gælden?

Hvis du ikke har mulighed for at betale hvad du skylder og hermed blive kvit med betalingsanmærkningen, er det vigtigt, du tager hånd om situationen. Betalingsanmærkningen og gælden er først helt væk, når du har betalt.

Hvis du har en sag hos Intrum, eller et andet inkassobureau, er det altid bedst at tage kontakt. Vi kan hjælpe dig med at få overblik over situationen.


Har du en inkassosag hos os?

Et godt sted at starte kan være, at logge ind på vores portal. Her får du et overblik over, hvad du skylder på sagen. Har du brug for hjælp, så kontakt os og vi finder en løsning sammen.