Hvad skal jeg gøre?

Jeg er blevet kontaktet af fogeden

Jeg er blevet kontaktet af fogeden

Hvad er mine muligheder?

Hvis gælden forbliver ubetalt i lang tid, kan vi ansøge om at få sagen bragt i fogedretten for at få bekræfte din forpligtelse til at betale. Som følge af denne dom, får du en betalingsanmærkning, hvilket vil sige, at du bliver registreret i et skyldnerregister. Herudover kan der ske udlægsforretning af de aktiver du måtte have.

Du kan stadig påvirke dette ved at betale hele gælden.

Kontakt os så hurtigt som muligt og hør nærmere omkring de muligheder du har.