Hvad skal jeg gøre?

Jeg er blevet kontaktet af fogeden

Jeg er blevet kontaktet af fogeden, hvad gør jeg

Hvad er mine muligheder

Hvis gælden forbliver ubetalte i lang tid, kan vi ansøge om at få sagen bragt i fogedretten, for at få bekræfte din forpligtelse til at betale. Som følge af denne dom, får du en betalingsanmærkning, hvilket vil sige at du bliver registreret i et skyldnerregister. Herudover kan der ske udlægsforretning, af de aktiver du måtte have.

Du kan stadig påvirke dette ved at betale hele gælden, inkassoomkostningerne og renterne, eller ved at indgå en afdragsordning.

Kontakt os så hurtigt som muligt, og hør nærmere omkring de muligheder du har.