Hvad sker der i en inkassoproces?

Glemmer du at betale en regning til tiden, kan sagen blive sendt til inkasso. Processen er opdelt i to faser – udenretslig inkasso og retsliginkasso. Det kan virke kompliceret, men frygt ej – her får du en enkel og overskuelig introduktion.

Hvad er udenretslig inkasso?

Den første fase i inkassoprocessen er udenretslig Inkasso. Her forsøger inkassobureauet at nå til enighed med dig omkring betaling af gælden uden at involvere juridiske foranstaltninger. De fleste sager løses på denne måde.

Originalfaktura

Den originale faktura er den første regning, du modtager. Hvis fristen for at betale den første regning overskrides, kan den, du skylder penge, sende dig en rykker. Mange forventer at få en rykker, hvis de har glemt at betale, men det er faktisk ikke noget, man har krav på. I nogle tilfælde er det dem, du skylder penge, der sender rykkeren. I andre tilfælde bliver rykkeren sendt fra et inkassobureau.

Inkassovarsel

Betaler du ikke kravet, kan du modtage et inkassovarsel. Inkassovarslet skal have en betalingsfrist på mindst 10 dage. Betaler du ikke inden fristens udløb, kan din sag blive sendt til inkasso. Formålet med varslingen er altså at give dig en sidste chance for at betale det skyldige beløb tilbage, inden sagen gives videre til et inkassoselskab.

Inkassobrev

Bliver din sag sendt til inkasso, får du tilsendt et inkassobrev. Du får da 10 dage til enten at betale kravet eller at tage kontakte, hvis du er uenig i kravet. Kan du ikke betale inden for betalingsfristen, er det vigtigt, at du kontakter inkassobureauet, så I sammen kan nå frem til en løsning. Hvis de ikke hører fra dig, kan der blive indledt en retslig proces.

Har du fået et inkassobrev? Få 5 gode tips til hvordan du slipper ud af inkassokniben.

Smilende og imødekommende Intrum-medarbejder.
Har du modtaget et inkassobrev fra Intrum? Vi er her for at hjælpe dig og finde en god løsning i fællesskab.

Hvad er retslig inkasso?

Når en inkassosag ikke er blevet løst frivilligt, kan inkassobureauet gå rettens vej. Du vil modtage et varsel om, at der bliver igangsat en retslig proces. Den juridiske inkassoproces er mere alvorlig end den udenretslige inkassoproces. Der er forskellige instanser, som inkassobureauet kan tage din sag til, afhængigt af sagens karakter.

Fogedretten

Hvis du ikke har betalt din gæld, kan inkassobureauet indlede en retssag ved Fogedretten. Til retsmødet får både du og inkassobureauet mulighed for at fremlægge jeres argumenter og dokumentation. Fogedretten kan forsøge at mægle for at opnå en frivillig aftale mellem dig og din kreditor, men hvis I ikke kan nå til enighed, vil Fogedretten træffe en afgørelse, der fastlægger, hvordan betalingen af gælden skal foregå. Som en følge af en fogedretsdom forlænges forældelsesfristen normalt med 10 år. Det betyder, at kreditor har op til 10 år fra datoen for rettens afgørelse til at inddrive det skyldige beløb.

Begæring om udlæg

Hvis der ikke er indgået en aftale om betaling, og den du skylder penge, har ret til at tage pant i noget, du ejer, kan der sendes en begæring om tvangssalg/tvangsdækning. Med det menes, at ejendelen, der er blevet lagt udlæg på, kan blive solgt for at dække det beløb, du skylder. Dette kan omfatte beslaglæggelse af aktiver som biler, ejendomme, smykker og andre værdigenstande. Fogedretten vil afgøre, om det er muligt at igangsætte en udlægsforretning.