Hvad er inkasso egentligt?

Når du modtager et inkassovarsel eller et inkassokrav/inkassobrev, er det ikke altid nemt at forstå, hvad der præcist bliver bedt om. For hvad betyder begreber som ”salær” og ”hovedstol” egentlig?

For at samfundet kan fungere ordentligt, er det afgørende, at virksomheder får betaling for deres varer og tjenester. Dette muliggør, at de kan fortsætte med at ansætte personale og betjene deres kunder. Vi forstår imidlertid godt, at tingene ikke altid går som planlagt, når det kommer til at tilbagebetale de penge, du skylder.

Mange af de mennesker, vi taler med, har oplevet livsændrende begivenheder såsom dødsfald, arbejdsløshed eller sygdom, som kan påvirke deres betalingsevne. Nogle gange kan privatøkonomien løbe ud af kontrol, og i sådanne tilfælde har vi brug for hjælp til at komme tilbage på rette spor.

Hos Intrum har vi stor erfaring med at støtte mennesker i vanskelige økonomiske situationer og forstår, at livets udfordringer kan komme i vejen. Vi hjælper dagligt mennesker, der kæmper med gæld, med at få styr på deres økonomi.

Hvad er inkasso egentlig?

Inkasso er en opfølgning på ubetalte fakturaer, der er forfaldne. Med andre ord betyder inkasso, at man opkræver penge fra kunder, der ikke har betalt deres regninger til tiden. Inkasso kan foretages af enten sælgeren selv eller af et inkassobureau.

Dame ved tavle forklarer hvad inkasso betyder.

Hvad gør min långiver, hvis jeg ikke kan betale tilbage?

Din långiver kan vælge selv at samarbejde med dig om at finde en løsning eller overdrage din sag til et inkassobureau. Der er ingen grund til bekymring, hvis sidstnævnte er tilfældet. Det eneste formål, virksomheder som Intrum har, er at arbejde med mennesker i gæld for at løse deres økonomiske vanskeligheder. Det vigtige er at se problemet i øjnene og kontakte långiveren eller inkassobureauet så hurtigt som muligt.

Hvordan kan långiveren eller inkassobureauet hjælpe mig?

Det første, din långiver eller inkassobureau vil gøre, er at gennemgå dine indtægter og udgifter sammen med dig for at se, hvad der er tilbage, når du har betalt alle essentielle regninger.

Derefter kan I aftale en afdragsordning, der er realistisk og overkommelig, og giver dig mulighed for at opretholde en fornuftig levestandard, samtidig med at du betaler din gæld af over tid. Det betyder, at du kan stoppe med at bekymre dig og koncentrere dig om at leve dit liv.

Hvad sker der, hvis jeg slet ikke kan betale?

Hvis du ikke har nogen penge tilovers, kan din långiver eller inkassobureau muligvis midlertidigt sætte din sag i bero, indtil din situation ændrer sig. Hvis du gennemgår en vanskelig periode, og har brug for uafhængig gældsrådgivning, findes der forskellige organisationer, der kan hjælpe dig.

Jeg har fået nogle ekstra penge. Kan jeg betale hele min gæld før aftalt?

Tingene kan altid ændre sig til det bedre, og hvis du får lidt ekstra penge, kan du bruge dem til at nedbringe din gæld hurtigere. Dette kan være i form af en engangsbetaling, en forhøjelse af den månedlig afdragsrate eller nogle enkelte ekstra indbetalinger.

Skal jeg tale med nogen?

Hos Intrum har vi uddannede rådgivere, der har en empatisk tilgang. Vi erkender dog, at nogle foretrækker at benytte digitale alternativer, og vi kan kommunikere med dig gennem en række kanaler, herunder vores selvbetjeningsportal, som giver dig adgang til din sag online og mulighed for at foretage betalinger samt give informationer.

Hvad sker der, hvis jeg vælger ikke at betale?

Hvis du har råd til at betale dine regninger, men nægter at gøre det, kan långiveren beslutte at tage retlige skridt for at få deres pengene tilbage. Derfor er det vigtigt at kommunikere med långiveren eller inkassobureauet, så de er klar over din situation og ikke tror, at du forsømmer problemet. Dette vil give mulighed for at udarbejde en plan, så du kan komme på fode igen.

Lad ikke inkasso overvælde dig. Tal med din långiver eller inkassobureau for at udarbejde en plan til at betale din gæld på en overkommelig måde. Det vigtigste er at tage fat på problemet tidligt, da renter og gebyrer ellers kan opbygge sig og hurtigt blive dyre.

Ordbog

Kreditor

Den person eller virksomhed pengene skyldes til.

Debitor

Den person eller virksomhed der skylder pengene.

Hovedstol

Når man snakker om hovedstol er det det oprindelige beløb du skylder uden rente og andre omkostninger.

Inkassokrav

Inkassokravet refererer til det samlede beløb, som skyldes. Det vil sige, at det samlede inkassokrav er summen af hovedstolen, renterne og eventuelle gebyrer, og udgør det totale beløb, som forventes betalt til kreditor. Inkassobrevet vil normalt indeholde en detaljeret opgørelse af kravet og angive, hvordan det er sammensat.

Gældsbevis/gældsbrev

Et gældsbevis er en anerkendelse af, at man skylder penge, og et skriftligt løfte om at tilbagebetale pengene. Gældsbeviset indeholder personoplysninger om, hvem der har lånt pengene, beløb, oplysninger om tilbagebetaling og rentebetingelser.

Udlæg

Udlæg indebærer beslaglæggelse af formue eller ejendele som en måde for kreditor (långiver) at få sit tilgodehavende. Dette kan omfatte beslaglæggelse af aktiver som biler, ejendomme, smykker og andre værdigenstande. Fogedretten afgør, om det er muligt at iværksætte en udlægsforretning.

Salær

Salær betyder honorar eller godtgørelse og bruges ofte i forbindelse med beløb, der betales til en advokat eller ejendomsmægler for deres ydelser. I inkassosammenhæng taler vi om det gebyr, som inkassoselskaberne opkræver for at dække omkostningerne for håndtering af inkassokravet.

Fuldmagt

En skriftlig aftale om, at én person kan handle på en andens vegne. Du kan for eksempel give din ægtefælle eller forældre tilladelse til at forhandle med dine kreditorer for at finde en løsning på gælden.