Vilkår & Betingelser

Oplysningerne på dette websted, samt de af alle Intrums andre selskaber der er knyttet hertil, er udelukkende givet til informative formål vedrørende Intrum, dets datterselskaber og partnere, og de ydelser de tilbyder. Det udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer og må ikke påberåbes i forbindelse med nogen form for investeringsbeslutning.

Oplysningerne på dette websted leveres "som det er" uden garanti eller vilkår af nogen art, enten udtrykkeligt eller underforstået, inklusiv, men ikke begrænset til, nogen underforståede garantier eller vilkår for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller patentkrænkelser. Alle sådanne underforståede garantier er således udelukket.

Ved at tilgå til dette websted accepterer du, at Intrum ikke hæfter for direkte, indirekte eller følgeskader opstået grundet brugen af af oplysninger og materiale indeholdt på denne hjemmeside eller andre hyperlinkede hjemmesider, inklusive, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsforstyrrelser, tab af programmer eller andet, selvom vi udtrykkeligt er underrettet om muligheden for sådanne skader.

Andre websteder, der kan være nævnt eller linket til på denne hjemmeside, er ikke under Intrums kontrol. Derfor kan Intrum ikke stå til ansvar for indholdet af disse websteder, og selvom Intrum har givet oplysning omkring disse websider og/eller oplysninger, kan det ikke anses som en godkendelse fra Intrums side. Intrum tilbyder links til disse som en bekvemmelighed for dig.

Der gives tilladelse til at downloade og udskrive materiale fra denne hjemmeside med henblik på gennemsyn, læsning og til brug som reference. Enhver anden kopiering, distribution eller modifikation af materiale på dette websted, uanset om det er i elektronisk eller fysisk format, er strengt forbudt uden forudgående skriftlige tilladelse fra Intrum.

Der er naturlige farer ved brugen af enhver software der findes på internettet, og Intrum tilråder dig at sikre, at du fuldstændig forstår risikoen, inden du henter software på internettet.

Ovenstående udelukkelser og begrænsninger gælder kun i det omfang loven tillader det.
Copyright © 2001-2013 Intrum AB alle rettigheder forbeholdes. Ophavsretten i materialet på denne hjemmeside tilhører Intrum AB, datterselskaber eller dets licensgivere.

Visse udsagn i de udgivne pressemeddelelser er fremsynende udsagn. Udsagn der ikke er historiske fakta er fremsynende udsagn. Desuden er ord som "forventer", "forudser", "tror", "planlægger", "vejledende" og lignende udtryk, tilsigtet at identificere fremsynende udsagn. Alle sådanne fremsynende udsagn er baseret på Intrums rimelige forventninger på det pågældende tidspunkt, hvor de er foretaget. Fremsynende udsagn er imidlertid ikke garantier for fremtidige resultater, da de indebærer risici, usikkerheder og antagelser, som kan vise sig at være ukorrekte og som kan få Intrums faktiske resultater og erfaringer til at afvige væsentligt fra de forventede resultater, eller andre forventninger udtrykt i sådanne udsagn.

De risici, usikkerheder og antagelser der kan påvirke Intrums præstationer inkluderer: muligheden for at økonomiske eller andre forhold kan føre til nedgang i efterspørgslen af Intrums produkter og services på verdensplan. Intrums evne til at gennemføre sin vækstplan med succes, herunder evnen til at nå sine økonomiske fleksibilitetsmål på de vilkår og betingelser påtænkt af Intrum; ændringer i inkassobranchen og -markederne, herunder ændringer i klientpræferencer for services/produkter; konkurrencepres som forårsager prisreduktioner og/eller tab af markedsandel; risici forbundet med investeringer og drift i udlandet, herunder udenlandske økonomiske forhold, valutakursudsving, lovgivningsmæssige rammer og kulturelle faktorer; Intrums evne til med succes at integrere nylige og fremtidige virksomhedsovertagelser, alliancer og investeringer; Intrums evne til at beskytte dets proprietære information og teknologi; det potentielle tab af essentielle forretningsmæssige aktiver, herunder datacenterkapacitet eller afbrydelse af telekommunikationsforbindelser eller strømkilder; ændringer i lovgivningsmæssige, regnskabsmæssige, lovgivningsmæssige og kommercielle forhold, der påvirker Intrums evne til at indsamle, administrere, aggregere og anvende data; Intrums evne til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere, samt de konkurrencemæssige konsekvenser, som konverteringen til euroen kan have på Intrums pris- og marketingstrategier.

Intrum forpligter sig ikke til at opdatere fremsynende udsagn til at afspejle fremtidige begivenheder eller omstændigheder.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi sende "cookies" til din computer. En cookie er en lille tekstfil eller stykke data, som en hjemmeside du besøger, kan placere eller gemme på din computer. Cookies indeholder ikke selv personidentificerbare oplysninger. Men hvis du giver personidentificerbare information til os (f.eks. ved at registrere dig i en internetrelateret ydelse eller adgangskode), kan sådanne oplysninger være knyttet til de data, der er gemt i cookien. Der er to typer cookies. Den ene gemmer en fil i længere tid på din computer, og den kan forblive på din computer, selv efter du har slukket den. En sådan cookie kan eksempelvis bruges til at huske den besøgendes indstillinger på dennes sidste besøg, på det pågældende websted. Den anden type cookie hedder "session cookie". Mens du besøger en hjemmeside, gemmes session cookies midlertidigt i din computers hukommelse. Session cookies gemmes kun midlertidigt på din computer, da de forsvinder når du lukker din webbrowser. Intrums hjemmeside bruger ikke Session-cookies.

For at undgå Cookies med de fleste internetbrowsere, kan du indstille browseren til at blokere cookies, slette cookies fra din computers harddisk eller til at meddele dig, når en hjemmeside indeholder cookies, før denne cookie gemmes. Se venligst instruktionerne i din browser eller din hjælpeskærm for at lære mere om disse funktioner. Bemærk venligst, at nogle af vores websider muligvis ikke fungerer korrekt uden brug af cookies.

Personidentificerbare oplysninger

Vi vil ikke indsamle dine personidentificerbare oplysninger uden din viden og tilladelse, og vi vil heller ikke sælge eller udleje sådanne data. For at kunne tilbyde dig et bestemt produkt, service eller information, eller for at kunne behandle en transaktion, kan vi muligvis anmode om dine personlige oplysninger. Disse oplysninger kan indeholde dit navn, titel, forsendelsesadresse, faktureringsadresse, e-mailadresse, telefonnumre og/eller faxnumre. Personlige oplysninger indsamles kun når de er nødvendige for at kunne levere et produkt, service eller information, behandle en transaktion, eller hvis du sender det til os i forbindelse med andre formål, eksempelvis i jobansøgninger.