Falske Intrum-breve i omløb 

Har du modtaget et brev, hvor Intrum Justitia — altså ikke kun Intrum — optræder som afsender, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 3369 7000, for at få bekræftet dets rigtighed.

Læs mere ›

Persondatabrud

Intrum har et ansvar for at sikre passende og forholdsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til behandling af persondata - og til at rapportere sikkerhedsbrud til tilsynsmyndigheden, der medfører sandsynlighed for, at bruddet indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Hvor bruddet sandsynligvis kan medføre en høj risiko for individets rettigheder og frihedsrettigheder, skal vi også informere det berørte datasubjekt uden unødig forsinkelse. For at bistå os med at overholde disse vigtige forpligtelser, opfordrer vi dig til at oplyse om ethvert databrud, du bliver bekendt med gennem dette form.

Persondatabrudsunderretning

– forsøg at forklar så meget som muligt.
- eller vil blive gjort for at imødegå og minimere brudde
Er der andre forhold omkring persondatabruddet, vi skal vide?