Vilkår & Betingelser

Oplysningerne på dette websted, samt de af alle Intrums andre selskaber der er knyttet hertil, er udelukkende givet til informative formål vedrørende Intrum, dets datterselskaber og partnere, og de ydelser de tilbyder. Det udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer og må ikke påberåbes i forbindelse med nogen form for investeringsbeslutning.

Oplysningerne på dette websted leveres "som den er" uden garanti eller betingelser af nogen art, enten udtrykkeligt eller underforstået, inklusiv, men ikke begrænset til, nogen underforståede garantier eller vilkår for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller patentkrænkelser. Alle sådanne underforståede betingelser og garantier er således udelukket.

Ved at tilgå dette websted accepterer du, at Intrum ikke hæfter for direkte, indirekte eller følgeskader opstået grundet brugen af oplysninger og materiale indeholdt på denne hjemmeside eller andre hjemmesider som denne linker til, inklusive, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsforstyrrelser, tab af programmer eller andet, selvom vi udtrykkeligt er underrettet om muligheden for sådanne skader.

Andre websteder, der kan være nævnt eller linket til på denne hjemmeside, er ikke under Intrums kontrol. Derfor kan Intrum ikke stå til ansvar for  indholdet af disse websteder, og det faktum, at Intrum har inkluderet dem, skal ikke betragtes som en godkendelse fra Intrums side. Intrum tilbyder links til disse som en bekvemmelighed for dig.

Der gives tilladelse til at downloade og udskrive materiale fra denne hjemmeside med henblik på gennemsyn, læsning og til brug som reference. Enhver anden kopiering, distribution eller modifikation af materiale på dette websted, uanset om det er i elektronisk eller fysisk format, er strengt forbudt uden forudgående skriftlige tilladelse fra Intrum.

Der er naturlige farer ved brugen af enhver software der findes på internettet, og Intrum tilråder dig at sikre, at du fuldstændig forstår risikoen, inden du henter software på internettet.

Ovenstående udelukkelser og begrænsninger gælder kun i det omfang loven tillader det.

Copyright © 2001-2024 Intrum AB. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsretten i materialet på denne hjemmeside tilhører Intrum AB, datterselskaber eller dets licensgivere.

Visse udsagn i de udgivne pressemeddelelser er fremsynede udsagn. Udsagn der ikke er historiske fakta er fremsynede udsagn. Desuden er ord som "forventer", "forudser", "tror", "planlægger", "vejledende" og lignende udtryk, tilsigtet at identificere fremsynede udsagn. Alle sådanne fremsynede udsagn er baseret på Intrums rimelige forventninger på det pågældende tidspunkt, hvor de er foretaget. Fremsynede udsagn er imidlertid ikke garantier for fremtidige resultater, da de indebærer risici, usikkerheder og antagelser, som kan vise sig at være ukorrekte og som kan få Intrums faktiske resultater og erfaringer til at afvige væsentligt fra de forventede resultater, eller andre forventninger udtrykt i sådanne udsagn.

De risici, usikkerheder og antagelser som kan påvirke Intrums resultater inkluderer: muligheden for at økonomiske eller andre forhold kan føre til nedgang i efterspørgslen af Intrums produkter og services på verdensplan. Intrums evne til succesfuldt at implementere sin vækst lan, herunder evnen til at nå sine finansielle fleksibilitetsmål på vilkår og betingelser påtænkt af Intrum; ændringer i inkassobranchen og -markederne, herunder ændringer i klientpræferencer for services/produkter; konkurrencepres som forårsager prisreduktioner og/eller tab af markedsandel; risici forbundet med investeringer og drift i udlandet, herunder udenlandske økonomiske forhold, valutakursudsving, lovgivningsmæssige rammer og kulturelle faktorer; Intrums evne til med succes at integrere nylige og fremtidige virksomhedsovertagelser, alliancer og investeringer; Intrums evne til at beskytte dets proprietære information og teknologi; det potentielle tab af essentielle forretningsmæssige aktiver, herunder datacenterkapacitet eller afbrydelse af telekommunikationsforbindelser eller strømkilder; ændringer i lovgivningsmæssige, regnskabsmæssige, regulatoriske og kommercielle forhold, der påvirker Intrums evne til at indsamle, administrere, aggregere og anvende data; Intrums evne til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere; samt de konkurrencemæssige konsekvenser, som konverteringen til euroen kan have på Intrums pris- og marketingstrategier.

Intrum forpligter sig ikke til at opdatere fremsynede udsagn til at afspejle fremtidige begivenheder eller omstændigheder.

Personidentificerbare oplysninger

Vi vil ikke indsamle dine personidentificerbare oplysninger uden din viden og tilladelse, og vi vil heller ikke sælge eller udleje sådanne data. For at kunne tilbyde dig et bestemt produkt, service eller information, eller for at kunne behandle en transaktion, kan vi muligvis anmode om dine personidentificerbare oplysninger. Disse oplysninger kan eksempelvis indeholde dit navn, titel, forsendelsesadresse, faktureringsadresse, e-mailadresse, telefonnumre og/eller faxnumre. Personidentificerbare oplysninger indsamles kun når de er nødvendige for at kunne levere et produkt, service eller information, behandle en transaktion, eller hvis du sender det til os i forbindelse med andre formål, eksempelvis i jobansøgninger.