Konsulentinkasso sikrer effektiv inddrivelse

Personlige besøg på din kundes adresse er en effektiv måde, at skabe kontakt og åben dialog omkring skyldsforholdet.

Vi har et korps af inkassokonsulenter, som dagligt kører rundt i hele landet og besøger kunder på deres adresse. De er allesammen godkendt af rigspolitichefen. Vores inkassokonsulenter er uddannet i kommunikationsteknik og tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Dette sikrer dialog i øjenhøjde.

Dine kunder bliver besøgt personligt på deres adresse op til 6 gange, hvilket skaber en kontakt som breve og telefoniske henvendelser ikke kan generere. Det første besøg er varslet og de resterende besøg er uanmeldt. Der bliver som regel skabt kontakt til kunden allerede ved første eller andet besøg.

I de fleste tilfælde opnår inkassokonsulent at få direkte betaling, eller der bliver indgået en afdragsordning. Skulle det ske, at sagen ikke ender positivt hos konsulenten, vil det i samarbejde med dig vurderes, om sagen skal fortsætte i overvågningsforløbet, overgå til retslig behandling, eller om den skal afsluttes.

Fordele ved konsulentinkasso

  1. 7 ud af 10 inkassosager ender positivt.
    Konsulentinkasso er en effektiv metode til, at komme i dialog med kunden. Antallet af sager der bliver løst, er derfor højere, end med andre metoder.
  2. Du opnår betaling for dine fakturaer.
    Med vores stærke brand i ryggen, bliver sandsynligheden for at kunden prioriterer at betale netop din faktura øget, og fakturaen bliver ofte betalt hurtigere. Ofte vil du også modtage flere penge for dit udestående beløb, end hvis du foretager inddrivelsen selv.
  3. Beskyttelse af dine kunderelationer.
    Din kunde bliver mødt hvor de er, med udgangspunkt i deres økonomiske situation. Det sikrer dialog i øjenhøjde og et bedre resultat for begge parter. Dine kunder får en fair behandling, med afsæt i høje etiske standarder.