Inkassoservices

Med indsigt i betalingsadfærd og en professionel tilgang kan vi hjælpe dig med at fremskynde forsinkede betalinger og inddrive ubetalte fakturaer.

Vi fokuserer på at inddrive din udestående gæld, så du kan fokusere på vækst

Vi mener, at uanset om du er en stor virksomhed der arbejder med telekommunikation, finansielle ydelser, forsyning eller et lille enmandsfirma, skal du koncentrere dig om det du gør bedst, ikke på at blive betalt. Ved at håndtere forsinkede betalinger bestemt, flittigt og retfærdigt, hjælper Intrum dig med at blive betalt hurtigere og nedbringe udestående kredit. Det gør, at du kan fokusere på det du gør bedst – at få din virksomhed til at vokse.


Inkasso

En succesfuld virksomhed er afhængig af et forudsigeligt cash-flow og gode kunderelationer. Betaler dine kunder ikke i løbet af din rykkerproces, kan vi hjælpe dig.

Vi har specialiserede processer til alle typer af fodringer baseret på vores årelange erfaring med inkasso, viden om generel betalingsadfærd og differentierede scorecards. Inkassoydelsen består af en pallette af påvirkninger – herunder eksempelvis breve, SMS, e-mail, telefoni eller besøg af specialuddannede inkassokonsulenter på din kundes bopæl.

Uanset hvor lille eller stort beløbet er på dine krav, har vi ekspertisen i at håndtere sagen i inkasso på en måde, der giver det bedste resultat.

 • Bedste tracking processer og betalingsstyringsværktøjer
 • Du får gavn af Intrums stærke brand, som kan hjælpe til hurtigere betaling
 • Beskyttelse af dine kunderelationer og respekt af deres integritet

Få gode råd og se priser

Læs mere om hvad inkasso er, og hvordan vi kan hjælpe dig med at inddrive gæld. Uanset om du har få eller mange kunder som ikke betaler, har vi en løsning som passer til dit behov.


Konsulentinkasso

Vores unikke inkassokoncept er specialdesignet til små og mellemstore virksomheder.

Når dine kunder ikke betaler til tiden, kan Intrum inddrive gælden og samtidig arbejde for at fastholde kunden. Vores unikke koncept sikrer dialog i øjenhøjde.

Vi besøger altid dine kunder personligt på deres adresse op til 6 gange, hvilket skaber en kontakt som breve og telefoniske henvendelser ikke kan generere.

 • 7 ud af 10 inkassosager ender positivt
 • Din virksomhed bliver mere lønsom
 • Du opnår betaling for dine fakturaer
 • Du kan fokusere på det, du gør bedst, så tager vi dialogen med kunden

International inkasso

Når din virksomhed har kunder rundt om i verden, kan det være en vanskelig og kompleks opgave at få rettidig betaling. Intrum tilbyder inkasso med global rækkevidde.

Forskelle i forretningskulturer, love og regler gør, at betalingsvaner kan varierer kraftigt. Med kontorer på 24 europæiske markeder og et internationalt partnernetværk, har Intrum tilstedeværelse i 180 lande. Derfor ved vi netop, hvordan man på bedste vis skal behandle dine kunder, uanset sprog eller tidszone, og vi tager lokale forretningspraksis og kulturer i betragtning.

 • Global rækkevidde gennem Intrums lokale kontorer i 24 lande og et partnernetværk som dækker 180 lande
 • Du får gavn af Intrums stærke brand, som kan hjælpe til hurtigere betaling
 • Lokal tilstedeværelse og dybdegående indblik i lokale forretningspraksis, love og regler

En gnidningsfri betalingsproces driver salget

At sikre sig betaling til tiden kan vise sig at vanskeligt, uden for egne landegrænser. Ved at benytte Intrums internationale inkasso kan du spare både tid, penge og kræfter, når du bevæger dig ind på nye markeder - og med mindre risiko for din virksomhed.


Overvågning

Forsinkede eller udeblivende betalinger kan lægge pres på din virksomhed og skabe unødvendige omkostninger. Ved at overlade overvågningsprocessen og gældsinddrivelsen til Intrum, kan du lette denne byrde og få ro i sindet.

I stedet for at afskrive udestående gæld, kan Intrum overtage hele processen med at overvåge gælden for dig. Vi opretholder kontakten til din kunde og inddriver den endelige betaling på dine vegne. Via vores overvågningssystem holder vi øje med dine kunders økonomi og betalingsadfærd, hvilket giver os mulighed for at gøre den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt, for at sikre betaling uden at skade dine kunderelationer.

 • Vores systemer sikrer den rette indsats på det rette tidspunkt
 • Du sparer tid og penge på administration
 • Du får gavn af Intrum stærke brand, som kan hjælpe til en hurtigere betalingsproces

Retslig Inkasso

Er det ikke lykkedes at få din udestående gæld betalt i rykker- eller inkassoprocessen, kan Intrum hjælpe dig med at gå rettens vej. Via de retlige instanser kan vi opnå fundament på kravet (dom på at din kunde skylder dig pengene), dels indgå betalingsaftaler og endeligt kan der gøres udlæg for kravet hos kunden, hvis der er mulighed herfor.

Vi har et team af medarbejdere med juridisk baggrund, der alene arbejder med opgaver i de retslige processer. Vi håndterer således både betalingspåkrav, fogedrekvisitioner, fogedretsmøder, udlæg, begæringer samt tvistede sager i det civilretlige system. Er sagen over 100.000 kr., eller er der tvister, håndteres sagen gennem vores advokatsamarbejdspartner.

Ved at benytte retslig inkasso opnår du en række fordele, som forbedrer dine chancer for at få betaling; du får blandt andet brudt forældelsesfristen og får hermed længere tid til at opkræve betaling, du får mulighed for at foretage udlæg i eventuelle aktiver og du kan få en civilretslig afgørelse, såfremt din kunde har indsigelser.

 • Professionel juridisk hjælp
 • Du får afbrudt forældelsesfristen og længere tid til at forfølge betaling
 • Rådgivning i forbindelse med fremadrettet procedure

Kontakt os

Ønsker du hjælp til inddrivelse af gæld hos dine kunder, er du velkommen til at kontakte os for forespørgsler omkring indgåelse af et inkassosamarbejde.

Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig for en uforpligtende dialog.


Samtykke er nødvendigt for at gemme og behandle dataene i denne formular.