European Payment Industry White Paper 2018

Vores seneste rapport viser, at udeblivende betalinger er et betydeligt problem for danske virksomheder. I 2018 svarede 4 ud af 10 danske virksomheder, at de er blevet bedt om at acceptere længere betalingsbetingelser, end de føler sig komfortable med.

European Payment Industry White Paper 2018 indeholder en sektoroversigt og en nedbrydning af data fordelt på brancher, som viser hvordan sene betalinger påvirker europæiske virksomheder. Rapporten bygger på en undersøgelse foretaget af Intrum blandt 9.607 virksomheder i hele Europa. I Danmark deltog 483 virksomheder.

Resultatet af undersøgelsen viser, at betalingsadfærden har varierende indflydelse på forskellige brancher. Selvom flere af de undersøgte brancher og lande indikerer positive tendenser, viser denne rapport at sene betalinger stadig medfører alvorlige følgevirkninger for virksomhederne.

Europæiske resultater

Betalingsforsinkelser

For mange brancher er det helt almindeligt at opleve betalingsforsinkelser fra kunderne. Når man ser på betalingsadfærden hos forbrugere, virksomheder og den offentlige sektor, skiller forbrugerne sig ud som de mest punktlige betalere. Den offentlige sektor er den mindst punktlige, med en gennemsnitlig forsinkelse på 6 dage. Når man ser specifikt på betalinger fra den offentlige sektor til branchen "professionelle-, videnskabelige-, tekniske-, administrative services og hjælpetjenester", viser rapporten en langtrukken betalingsproces, men en gennemsnitlig forsinkelse på 28 dage.

Hovedårsager til forsinket betaling

Den primære årsag til at betalingen falder for sent varierer i de forskellige brancher. Ifølge de undersøgte virksomheder, er de to mest almindelige årsager til forsinkede betalinger, at deres kunder er i finansielle vanskeligheder og at kunderne bevidst lader betalingen falde for sent. I informations- og kommunikationssektoren er den mest almindeligt anførte årsag administrativ ineffektivitet hos kunderne, mens forsætlig forsinket betaling er hovedårsagen hos minedrift- og stenbrudssektoren.

Plads til forbedringer i hvilke forholdsregler virksomhederne anvender mod dårlige betalere

Virksomheder kan vælge mellem en række tiltag for at beskytte sig mod dårlige betalere, og resultaterne af undersøgelsen viser, at graden af forsigtighed varierer efter branche. Næsten en tredjedel af de adspurgte virksomheder siger, at de ikke benytter nogen af de mest almindelige forholdsregler mod dårlige betalere, såsom kreditkontrol, forudbetaling og inkasso. I den offentlige administration er dette oppe på næsten halvdelen af de adspurgte.