Hold dig opdateret omkring betalingsadfærd og inkasso  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær en af de første til at få nyttig viden, plus invitationer til webinarer direkte i din indbakke. 

Læs mere ›

Persondatapolitik for jobansøgere

Hvis du søger en stilling hos Intrum, gælder denne persondatapolitik for behandling af persondata for dig og dine personlige data.

Intrum er en international organisation med mange forskellige afdelinger i forskellige lande. Den Intrum afdeling, som modtager din ansøgning er ansvarlig for at beskytte dine personlige data (dataansvarlig). Denne politik forklarer, hvordan Intrum DK behandler de data, som vi har indsamlet fra dig eller tredjepart i løbet af rekrutteringsprocessen.

1. Typer af personlig data

Når du sender en ansøgning til Intrum, vil vi indsamle følgende informationer:

 • Kontaktoplysninger: Såsom navn, adresse, e-mail, telefon-nummer.

 • Information fra dit cv: Såsom dit karriereforløb, uddannelsesbaggrund, kompetencer, sprogkompetencer og andre informationer, som du ønsker at inkludere i cv´et.

 • Jobansøgningen. Al information, som du vælger at inkludere i din ansøgning om din motivation for at søge stillingen.

 • Ret til at arbejde: Du skal muligvis dokumentere, at du er lovligt berettiget til arbejde i landet.

 • Straffeattest: Afhængigt af stillingens karakter, kan vi bede dig om at indhente en straffeattest for at bekræfte, at du ikke er dømt for en forbrydelse, som ville kunne diskvalificere dig til stillingen.

Endvidere, afhængigt af den ansøgte stilling, vil vi muligvis indhente informationer fra tredjeparter.

 • Interne ansøgere: Hvis du allerede er ansat i Intrum og søger en anden intern stilling, kan vi bruge informationer fra din personalemappe som supplement til den information, du har stillet til rådighed for os.

 • Vurdering af dine kompetencer: Vi kan bede dig undergå en vurdering af dine kompetencer, personlighed eller kognitive evner. Denne vurdering bliver som regel udført ved brug af tredjeparts software eller tredjeparts leverandør, som deler resultaterne med os. Forudgående for evalueringen, vil vi give dig relevant information herom.

 • Screening inden ansættelse: Afhængig af karakteren af den ansøgte stilling, vil vi evt. benytte os af en screening ekspert for at afgøre, hvorvidt der er omstændigheder, som kunne diskvalificere dig fra stillingen. Hvorvidt og i hvilket omfang screening benyttes i processen, vil blive fremlagt i starten af processen.

 • Registreringer i kreditoplysningsbureauer: Såfremt din stilling anses for særligt betroet i forhold til ansvar og selvstændig rådighed, kan vi søge oplysninger om dig i kreditoplysningsbureauer samt i vores egen database for vurdering af dine økonomiske forhold, og om du er registeret med en aktiv sag hos os. Hvis du skal have selvstændig adgang til produktionssystemet anses du for at have en særligt betroet stilling.

 • Referencer: Vi vil muligvis indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Vi kontakter kun personer, som du har opgivet navn og kontaktinformationer på samt givet samtykke til. Hvis du allerede er ansat i Intrum, kan det være vi indhenter referencer fra din manager.

2. Formål med behandlingen af dine data

Som dataansvarlige vil vi behandle dine data til følgende formål:

 • Rekruttering: Vi behandler dine informationer for at afgøre, hvorvidt du er en kvalificeret kandidat til stillingen, som du har ansøgt.

 • Konfliktløsning: Vi kan behandle persondata i forbindelse med konfliktløsning, klager eller retslige handlinger.

 • Efterlevelse af gældende lov: Vi vil derudover behandle dine data, for at efterleve gældende lov eller retsafgørelser.

3. Parter, der har adgang til dine data

Som dataansvarlige kan det være vi deler dine data med tredjeparter i følgende tilfælde:

 • Hvis vi indhenter information fra tredjepart (som beskrevet ovenfor), vil vi vidergive dit navn og andre oplysninger, som måtte være nødvendige for dem, således at de kan levere relevant information om dig.

 • Vi kan dele dine persondata med anden tredjepart, såsom forskellige samarbejdspartnere. I de tilfælde hvor vi benytter en samarbejdspartner, må disse kun behandle dine data i henhold til forud beskrevne formål og kun ud fra vores instruktioner.

 • Vores ansatte vil have adgang til persondata. I disse tilfælde vil adgang kun blive givet om nødvendigt, og alene såfremt den ansatte er underlagt tavshedspligt.

 • Vi kan dele dine persondata, hvis vi er forpligtet af loven eller som følge af en retskendelse, for eksempel til offentlige myndigheder.

4. Placering at dine personlige data

Dine data vil kunne tilgås af medarbejdere indenfor det Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde. Dine data kan også tilgås i Schweiz, som har love, der har beskyttelsesforanstaltning på samme niveau som den Europæiske Union.

Intrum benytter tredjeparts serviceudbydere til at opbevare dine data, som kan være placeret uden for det Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde, herunder blandt andet USA. Generelt har disse lande ikke tilstrækkelig lovgivning, der beskytter din data i samme omfang som den Europæiske Union. Henset hertil vil Intrum garantere, at der er en kontrakt på plads med tredjepart, som sikrer din data. Ønsker du en kopi af denne kontrakt, skal du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), se nedenfor i punkt 8.

Vi kan vælge at sætte vores lid til Privacy Shield, som er et program, hvor amerikanske virksomheder kan forpligte sig til et højere niveau af beskyttelse af personlige oplysninger end den amerikanske lovgivning kræver. Ønsker du at vide mere, skal du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), se nedenfor i punkt 8.

5. Opbevaring af din personlige data

Vi opbevarer dine data i en begrænset periode, og de vil blive slettet, når de ikke længere er nødvendige med henblik på behandlingen af din ansøgning. Dette betyder, at vi vil opbevare dine data under ansøgningsprocessen og de vil blive slettet, når vi har fundet en egnet kandidat. Vælger vi at ansætte dig, vil vi opbevare dine personlige data i din personalemappe, i henhold til vores HR fortrolighedsguidelines.

Vi kan vælge at opbevare dine data efter ansøgningsprocessen er afsluttet, såfremt der er en juridisk konflikt, eller du har givet samtykke hertil.

6. Juridisk hjemmel til at behandle dine data

Vi behandler dine personlige data med den begrundelse, at behandlingen er nødvendig med henblik på at forfølge den legitime interesse en rekrutteringsproces er. I nogle tilfælde vil vi også være forpligtet til at behandle dine personlige data som af en juridisk forpligtelse.

7. Dine rettigheder i henhold til persondataretten

Du har følgende rettigheder i henhold til europæisk persondataret.

Ret til indsigt

Du har ret til en kopi af de personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig samt forskellige detaljer omkring, hvordan vi bruger oplysningerne.

Dine personlige oplysninger vil normalt blive leveret til dig skriftligt, medmindre andet er foretrukket. Har du har anmodet om indsigt elektronisk, vil oplysningerne i disse tilfælde blive fremsendt elektronisk, såfremt det er muligt.

Ret til berigtigelse

Vi tager de fornødne skridt for at sikre, at de oplysninger, vi opbevarer, er  præcise og fuldstændige. Hvis du mener, at dette ikke er tilfældet, kan du bede os om at opdatere informationerne.

Ret til at blive slettet

Under visse omstændigheder har du ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger. Fx. indsamlede oplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til det oprindelige formål eller i situationer, hvor du vælger at trækker dit samtykke tilbage. Dette skal dog afvejes mod andre forpligtigelser. Fx kan vi have lovmæssige forpligtelser, hvilket betyder, at vi ikke kan imødekomme din anmodning om sletning.

Ret til behandlingsbegrænsning

Under visse omstændigheder, har du ret til at anmode om, at vi ikke længere behandler dine personlige oplysninger. Fx hvis du mener, at de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, er unøjagtige, eller hvis du mener, at vi ikke længere behøver at behandle dine personlige oplysninger.

Ret til at få dine data overført

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at vi overfører personlige oplysninger, som du har givet os, til en tredjepart efter eget valg.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af data, som er baseret på vores legitime interesser. Medmindre vi har en overbevisende legitim grund til behandlingen, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne på dette grundlag, når du laver en indsigelse. Bemærk, at det medfører, at vi ikke længere kan overveje din ansøgning.

Rettigheder vedrørende automatiseret beslutningstagning

Du har ret til ikke at blive udsat for automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som har retlig påvirkning for dig eller har en tilsvarende signifikant effekt. Intrum bruger generelt ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering i rekrutteringsprocessen, men hvis du har været udsat for en automatiseret beslutning og ikke er enig i resultatet, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger og bede os om at gennemgå beslutningen.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

I de fleste tilfælde baserer vi ikke behandlingen af ​​dine personlige data på dit samtykke. Det kan dog ske, at vi beder om samtykke i særlige tilfælde. Når vi gør dette, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

8. Kontaktinformationer

Hvis du vil i kontakt med vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i forbindelse med vores håndtering af dine personlige data, kan du skrive en mail til: dk.dpo@intrum.com